Kontakt

Via kontaktformuläret nedan kan du skicka din fråga direkt till styrelsen. Du kan också maila till obelisken3@gmail.com.

Behöver du felanmäla på dagtid? Kontakta Fastighetsägarna på 08-617 76 00 eller kundservice@fastighetsagarna.se. Fullständig info finns under felanmälan.