Vill du gå med i BRF-styrelsen?

Ett bra sätt att se till att din bostadsrättsinvestering förvaltas väl är att gå med i styrelsen. Där får du bra inblick och du kan påverka på ett klokt sätt. 

Nu vill vi ha förslag på kandidater till vår nästa styrelse. Är det din tur nu?

Flera verkar tycka att det är självklart att ställa upp i en styrelse medan andra är lite mer avvaktande. Det är ofta bra att någon gång sitta i bostadsrättsföreningens styrelse. Se styrelseuppdraget som en stafettpinne som vi turas om att bära vidare. Anmäl ditt intresse.

BRF-styrelsen är viktig
Att gå med i styrelsen innebär att du kan påverka att huset och ditt boende förvaltas på ett klokt sätt. En bostadsrätt ägs av bostadsrättsföreningen. Som boende äger du alltså rätten att nyttja och bo i din bostadsrätt, inte bostaden i sig. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för det inre underhållet i din lägenhet, medan bostadsrättsföreningen svarar för yttre underhåll som till exempel fasad, trapphus, fönster, tvättstuga, gård och mark odyl. Att gå med i styrelsen innebär att du kan påverka att allt detta förvaltas på ett klokt sätt. 

Styrelsens uppgift
Men vad gör styrelsen egentligen i praktiken? De som sitter i styrelsen har alla blivit valda av medlemmarna i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa. Styrelsens viktigaste uppdrag är därför att ansvara för föreningens organisation och förvaltning.

Styrelsen ska förvalta på ett klokt sätt
Rent praktiskt ska styrelsen se till att bokföringen och administrationen sköts och att föreningens fastighet, dess skötsel, samt övrigt kapital förvaltas på ett klokt sätt. Den ser till att det finns rutiner för redovisning och hantering av föreningens pengar samt kontroll av detta. Viktigt är också att styrelsen har rutiner för uppföljning av att saker som beslutats på styrelsemöten och föreningsstämman blir utförda. Styrelsen behöver inte utföra alla arbetsuppgifter på egen hand, men själva ansvaret går inte att delegera bort.

En engagerad styrelse är förutsättning i vår förening
En engagerad styrelse med driv och en blandning av rätt kompetens är en förutsättning för engagerade medlemmar, en trygg- och trivsam boendemiljö och en stabil ekonomi. Men hur ser en optimal styrelsesammansättning ut och vilken kompetens räknas egentligen som rätt? Till stor del handlar det om inställning och vilken möjlighet du har att hjälpa till.

Alla har något att bidra med
Alla har alltid något att bidra med i en styrelse. Mycket handlar om sunt förnuft. En bra mix får gärna bestå av en grupp empatiska personer med olika kompetenser som till exempel ekonomisk erfarenhet, teknisk kompetens, ledarskap med driv, förmåga att hålla ordning och reda eller gröna fingrar. Det viktiga är att viljan finns att hjälpa till med det du kan. Bra stöd i styrelsearbetet finns att få hos vår intresseorganisation Bostadsrätterna.

Valberedningen består av Maria Josefsson och Richard Högström.
Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller har funderingar vad det innebär? Som engagerad i styrelsen utgår ersättning som fastställs av föreningsstämman.

Anmäl ditt intresse att vara med i styrelsen
På kommande årsstämma som sker i maj kommer valberedningen att presentera förslag för sammansättningen av nästa styrelse. Vill du vara med? Kontakta valberedningen om du är intresserad.

Hälsningar från Valberedningen!

Maria Josefsson
Blekingegatan 38 (plan 4)
annymariajosefsson@hotmail.com
070-597 76 71

Richard Högström
Götgatan 81 (plan 1)
richard.hogstrom@gmail.com
070-357 56 09