Försäkring

Som medlem i en bostadsrättsförening ska du ha ett tillägg till din hemförsäkring. Föreningens försäkring och de enskilda medlemmarnas täcker olika saker. Du kan ha din försäkring i vilket försäkringsbolag som helst. Fastigheten är försäkrad genom Brandkontoret.

Om din bostad drabbats av en skada ska du så snart som möjligt meddela föreningens styrelse och ditt försäkringsbolag (det vill säga göra en formell skadeanmälan). Om du har blivit utsatt för brott ska du dessförinnan anmäla det till polisen. Styrelsen besiktigar skadan så snart de fått kännedom om den och avgör om föreningen i sin tur ska göra en skadeanmälan.

Du bör göra skadeanmälan så snart som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då preskriberad (samma sak gäller för alla försäkringar). Skadeanmälan görs enklast per telefon eller på nätet. Var förberedd när du gör din anmälan. Du ska ha dina försäkringshandlingar till hands. Om skadan polisanmälts så kommer polisens diarienummer efterfrågas.

Vid skadeanmälan blir du upplyst om villkoren för din försäkring, vilka möjligheter till ersättning den omfattar och vilken självrisk du har. I och med skadeanmälan överlämnar du ärendet till ditt försäkringsbolag, som låter dig veta vad som händer därnäst. Troligtvis låter försäkringsbolaget göra en egen besiktning av skadan. Om skadan gäller brand- eller vattenskador är det föreningens försäkringsbolag som står för besiktningen.

Ett besiktningsutlåtande upprättas där det framgår vad som orsakat skadan, dess om-fattning och åtgärder som måste vidtas samt en beräkning av kostnader för dessa. När försäkringsbolaget godkänt utlåtandet (och prisberäkningen) hjälper en entreprenör till att reparera din bostad. Tänk på att det är du som konsument som ska vara beställare av arbetet för att du ska omfattas av de fördelar som finns i konsumenttjänstlagen.

Du gör klokt i att dokumentera skadan så noggrannt som möjligt (datum, klockslag etc), gärna även med fotografier, och notera möjliga förklaringar. Blir du nekad ersättning eller på annat sätt känner dig missnöjd med handläggningen har du möjlighet att få beslutet omprövat. I första hand ska du vända dig till ditt försäkringsbolag. I många fall räcker det med att tala med handläggaren och informera om eventuella felaktigheter.