Sophantering

Som service till medlemmarna erbjuder föreningen vanlig hantering av hushållssopor. Den utvidgad grovsophantering och källsorteringen som fanns förr är ej längre kvar. Utredning pågår hur vi kan källsortera framöver. Vi uppmuntrar att sortera själv i bostaden och gå och lämna i de stationer som finns på gatorna runt om oss.

Hushållssopor

Soprum för hushållssopor finns vid den södra trappan i trapphuset på Götgatan 81B. Du använder din portnyckel för att öppna dörren som är till vänster om trappan.

Alla sopor måste vara ordentligt förpackade i väl igenknutna påsar. Sopkärlen är dimensionerade för medelstora påsar, dvs. de ska inte vara större än att de lätt går in genom öppningen. Det är strängt förbjudet att ställa sopor utanför kärlen.

Grovsoprum finns inte längre tillgängligt

Du får inte slänga grovsopor i platsen för hushållsopor. Åk till återvinningsstation med: elektronikskrot, tidningar och wellpapp. 

Större sopor har sin naturliga plats på en återvinninscentral, men var vänlig slå isär kartonger och montera ned större föremål. Ställ aldrig skräp utanför dörren. Möbler och vitvaror ska inte lämnas i soprummet utan fraktas på enskilds bekostnad till någon av stadens återvinningscentraler. Miljöfarligt avfall lämnas till återvinningscentral. Närmaste återvinningsstation (för glas, flaskor, metall och plast etc) finns på Gotlandsgatan.

Här finns Stockholms återvinningscentraler: http://www.stockholmvatten.se/avc

Observera att soprummet inte omfattar byggavfall och att det inte är tillåtet att placera avfall från renoveringsarbeten där. Om du anlitar en entreprenör för att bygga om eller renovera så ska du se till att denna tar hand om avfallet. Renoverar du själv kan du beställa en s.k. storsäck.

Du kan beställa säckar för byggavfall här: http://bigbag.se/big-bag-sackar/

Tänk på du måste ha tillstånd om du vill ställa en storsäck på gatan: http://www.anmalstorsack.se