Ändra och bygga om

Som bostadsrättsinnehavare får du måla om och göra mindre ändringar i lägenheten, men det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd göra ingrepp i bärande konstruktioner. Vill du ändra och bygga om behöver du fylla i en ansökan och få denna godkänd av styrelsen innan du börjar. Börja inte en stor renovering utan nödvändiga tillstånd.

Som bostadsrättsinnehavare har du alltid rätt att byta och ändra ytskiktet på väggar, golv och tak. Vid renovering av badrum, kök, flytt av väggar eller andra större ändringar ska du först ansöka hos styrelsen med blankett längst ner på sidan för att erhålla tillstånd och byggsamråd.

Bostadsrättsinnehavare är även ansvarig för spis och vitvaror. Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att varje anslutning till el, gas, vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras av behörig installatör. Det gäller el, vvs, konstruktion, ventilation odyl.

Tips och anvisningar när du renoverar din lägenhet. 

Som bostadsrättsinnehavare äger du rätten att bo i din lägenhet, men lägenheten i sig själv tillhör fastigheten, det vill säga bostadsrättsföreningen. Därför är det ett krav och väldigt viktigt att större ingrepp i lägenheten redovisas till föreningens styrelse innan de utförs. Använd blankett längst ned på sidan för att anmäla ingrepp i lägenheten till styrelsen. Påbörja inte en ombyggnad innan du fått ett skriftligt godkännande. Som bostadsrättsägare är du personligen ansvarig för de förändringar du utför i din lägenhet, samt de skador dina förändringar kan orsaka i fastigheten, som till exempel vid vattenläckor eller åverkan på bärande väggar.

Bevara äldre detaljer

Vi tycker byggnadsvård är viktigt. Dörrar, stuckatur och snickerier som foder, socklar och nischer är del av fastigheten och får inte rivas eller slängas. Om du inte vill ha en dörr för att den är i vägen, ställ den i ditt förråd. Du får inte sälja husets originaldörrar, eller originaldetaljer som serveringsgångar, innanfönster odyl.

Visa hänsyn vid renovering

För den allmänna trivseln, tänk på att visa hänsyn mot dina grannar under tiden du utför arbete i din lägenhet. Byggavfall och/eller vitvaror (kylar, frysar, tvättmaskiner etc.) får inte slängas i soprummet. Du behöver söka tillstånd av Stockholm Stad. för att placera byggsäckar på gatan. Du kan beställa säckar för byggavfall här: http://bigbag.se/big-bag-sackar/

Exempel på saker du kan göra utan att meddela styrelsen:

 • Målning
 • Tapetsering
 • Lägga nya golv (dock ej våtrum / badrum) (du får inte ta bort golvlager som gör ditt golv mer lyhört för grannen under)
 • Byte av befintliga vitvaror (dock ej disk- och tvättmaskin)

Exempel på ingrepp då du behöver meddela styrelsen:

 • Vatten och avlopp (t.ex. byte eller installation av disk- och tvättmaskin)
 • Värme (golvvärme, radiatorer)
 • Ventilation
 • Rivning
 • Bärande konstruktioner
 • Fasta elinstallationer
 • Om el eller vatten/värme behöver stängas av centralt i fastigheten under arbetet.
 • Ta bort golv
 • Säkerhetsdörr, gallergrind

Säkerhetsdörrar

Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar respektive föreningens ansvar för hyreslägenheterna. Samtliga dörrar i fastigheten är brandklassade säkerhetsdörrar. Att komplettera befintlig lägenhetsdörr med en invändig gallerdörr är tillåtet, men för att säkerställa estetisk enhetlighet skall ett byte av lägenhetsdörr godkännas av föreningens styrelse innan det får ske. Alla säkerhetsdörrar är enhetliga för huset. Kontakta därför alltid styrelsen innan du beställer en ny lägenhetsdörr. Vi förmedlar då en kontakt till dörrtillverkare som tillverkar en kopia av hur originaldörren ser ut och säkerhetsklassad. För hyresgäster gäller särskilda regler. Tänk på att säkerhetsdörren/-grinden inte får hindra din utrymning vid brand!

I samband med trapphusrenovering 2022 har samtliga ytterdörrar att behövt bytas för att säkerställa brandcellerna. Alla dörrar är nu säkerhetsdörrar.

Våra fönster har munblåsta glas i original

De flesta av fastighetens fönster har munblåsta glas i original från 1910. Det är inte tillåtet att byta ut dessa mot isolerglas eller annat. Om du vill minska ljud från gatan så är det godkänt att sätta ett ljuddämpande glas på insidan istället. På så vis bevaras husets karaktär men du kan ändå få det tystare. Sådana glas kan levereras av Grundels Fönstersystem. Om någon vill titta på en sådan lösning så finns det monterat i lägenheter. Kontakta styrelsen.

Vatten och avlopp

Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av certifierad inom VVS. Vänd dig till styrelsen i god tid innan du skall göra planerade ingrepp för att berätta om det du tänker göra. Generellt gäller att avstängningskranar för vatten inom varje lägenhet saknas. Skillnader kan finnas. Varje ingrepp i vattensystemet kräver därför att delar av huset stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje tillfälle då ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av t.ex. handfat, toalettstol etc, skall samtidigt avstängningskranar monteras på inkommande vattenledningar.

WC och dusch i tvättstuga får inte användas av dina byggjobbare

WC och dusch i tvättstuga är endast till för de boende, och är främst tänkt att användas ifall ert eget badrum tas ur bruk för eventuell renovering eller reparation. Det är inte tillåtet att användas för de hantverkare du anlitar för din renovering.

Fyll i blankett om du vill bygga om

Fyll i denna blankett om du vill bygga om. Bifoga så mycket information du kan så att det finns underlag att ta beslut på. Ritning, offert från hantverkare, materialval är bra att ha med. Anlita inte svart arbetskraft. Din ansökan hamnar i föreningens arkiv. Skicka in din blankett till styrelsen i god tid innan du vill utföra arbetet. Blankett för att ändra eller bygga om finner du här: