Ventilation

Enligt svensk lag ska ventilationen besiktigas regelbundet i alla fastigheter. OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll. Olika regler gäller för olika typer av lokaler. 

Kök, wc och badrum ska enligt lag ha frånluftsventiler. Sovrum, vardagsrum och andra rum måste ha friskluftsventiler. Ett rum får inte vara utan ventilation. Det förekommert att detta ignoreras vid ombyggnation och renovering med anmärkning i OVK-protokollet som följd. Det händer också att boende av misstag blockerar ventiler, exempelvis genom att sätta in fläktar som inte uppfyller kraven. Det är alltid klokt att fråga styrelsen till råds.

Självdrag

Ventilationssystemet i fastigheten bygger på självdrag. Principen bygger på kontinuerligt luftflöde och naturliga temperaturväxlingar. Ny luft ska strömma genom bostaden och eftersom den är kallare än den gamla luften så ska den puffa denna framåt/ uppåt/ mot frånluftsventilerna. I tillägg till frånluftsventilerna i kök, wc och badrum har skorstenarna till de öppna spisarna samma funktion - under förutsättning att spjällen är öppna.

Blockera inga ventiler

Funktionen påverkas bland annat av ventilationskanaler med nedsatt funktion och av fläktar insatta på enskilt initiativ. Vid besiktning av självdrag kontrolleras att ventilationen fungerar åt rätt håll. Det är viktigt att det kommer in ny luft på rätt ställen. Blockera inte några tilluftsventiler. Om ventiler är blockerade pga av övertapetsering eller övermålning, försök öppna dem genom att skära runt dem med en mattkniv. Låt dem sedan stå öppna. Om det drar kallt så är det ett tecken på att det behövs fler ventiler. Antalet tilluftsventiler fördelar luftintaget. Öppna dörrar underlättar luftflödet.

Vädra

Kallras och omvända flöden beror på brist på friskluft och brist på ersättningsluft. Om badrummet fylls med ånga efter bad eller dusch, öppna ett fönster i vardagsrummet några minuter. Om du upplever att det blir osigt när du lagar mat gäller samma sak. Öppna ett fönster i ett annat rum. Om du öppnar köksfönstret i det läget är risken stor att kökets frånluftsventil inte räcker till. När det händer dras oset in i lägenheten.