Byggnadsvård

Vår fastighet har de flesta äldre detaljer bevarade, men även planlösning och inredning är som oftast intakta. Antingen från då huset stod klart 1913 eller från ombyggnaden 1938. Vi vill uppmuntra till byggnadsvård med tidsenlig renovering.

På den här sidan vill vi ge bra tips och idéer kring hur man bäst bevarar och förvaltar en äldre fastighet.

Alla dessa detaljer i fastigheten tycker vi det är fint att bevara i möjligaste mån. Vill du återställa detaljer till hur de såg ut förr finns nyproducerade produkter skapade efter gammal förlaga hos Byggfabriken på Högbergsgatan. Se www.byggfabriken.com  Vill du ha specialistråd så finns kompetens hos flera boende i huset. Hör dig för med dina grannar.

När man gör arbeten i gamla hus är det en god idé att noggrant tänka igenom vilka materialval man gör likväl som tanken:
”Kommer det jag önskar göra bli lämpligt på denna plats och är det reversibelt?”
Tanken med detta är att inte göra sådana förändringar att man tar bort del av det som utgör bostadens kulturhistoriska- och därmed även ekonomiska värde. Vi minns nog alla exempelvis hur man sedan tdigare tagit bort spegeldörrar och kakelugnar eftersom det inte ansågs som modernt just då. Allt eftersom tiden flutit på har det visat sig minska värdet på lägenheterna och även charmen. Det är med andra ord en god idé att anpassa förändringar efter platsen och att göra arbeten som i framtiden går att återställa om man så skulle vilja. Åtgärder man bör tänka igenom extra noggrant innan det genomförs är exempelvis att ta ner väggar, måla trägolv, då detta inte är reversibelt samt att ta ner stuckatur och slänga spegeldörrar, serveringsskåp originallister, foder och socklar

Om du planerar att ta ner spegeldörrar, foder, lister el dyl. tala då med någon i styrelsen så vi kan förvara detta i huset istället för att det slängs. Om du behöver information kring hur renoveringar bäst görs kan du kontakta Stadsmuseets faktarum som har byggnadsantikvarier anställda. De kan svara på alla dina frågor gratis och ger utmärkta tips och råd. 

Byggnadsvårdsbutiker i Stockholm finns här:

Byggfabriken: www.byggfabriken.com 
Nacka Byggnadsvård: www.nackabyggnadsvard.se/
Gysinge Centrum för Byggnadsvård: www.gysinge.nu/butiken-stockholm
Sekelskifte www.sekelskifte.se

Stilhistoria till inspiration för byggnadsvård och renovering i din bostadsrätt

Kök:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/kok-sekelskifte-till-1920...

Badrum:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/badrum-stilhistoria/

Dörrhandtag:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/renovera-hemma-dorrhandtag/

Strömbrytare och uttag:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/strombrytare-och-uttag/

Måla spegeldörrar:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/mala-spegeldorrar/

List och panel:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/renovera-lagenhet-list-oc...

Ekologisk väggfärg:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/mala-med-auro-ekologisk-v...

Sätta kakel i kök:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/att-satta-kakel/

Tapetsera:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/tapetsering-tips-och-rad-...

Golv:
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/renovera-lagenhet-golv/

Radiatorer (element)

Tidstypiska radiatorer med modern effekt finns hos Lenhovda Radiatorfabrik. Flera i huset har köpt många av deras sektionsradiatorer. Mest modellen som heter REX.

http://lenhovdaradiatorfabrik.se/produkt/klassisk-sektionsradiator/