Trivselregler

För att föreningen skall fungera till allas trevnad krävs gemensamma trivselregler. Dessa regler ska du som boende i huset tänka på och följa

För att bidra till trivseln i huset bör du:

 • Stänga lägenhetsdörr och hissdörr varsamt 
 • Inte placera tillhörigheter utanför din lägenhet såsom, soppåsar, cyklar, kälkar och barnvagnar. Sådant är dessutom i vägen vid utrymning och kan utgöra en brandrisk.
 • Mata aldrig fåglar från balkongen eller i närheten av huset. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur.

Undvik att spela hög musik

Undvik att störa i respekt för grannar i fastigheten. Använd gärna hörlurar för musiklyssningen eller om du vill spela instrument med högtalare. Mellan kl. 23.00 och 06.00 ska det vara tyst i huset. Tänk på detta när du spelar musik i din lägenhet eller har fest. Det är ofta din musik som hörs genom huset, då bastoner vandrar i väggar och golv. Väggarna är tunna och trägolven är inte isolerade. Be också dina festande gäster att inte väsnas i trapphusen. Om dina festande gäster smutsar ner i trapphus eller gård så är du som boende ansvarig att göra rent efteråt. 

Tänk även på att piano, TV och andra ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor och borrning i väggarna ger mycket ljud som fortplantas genom husets stomme. Om du blir störd, ta direkt kontakt med den som stör, när det händer, om du vet vem i huset det är. Dialog med din granne är bra. Om det händer att du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta styrelsen. Att uppträda störande för sina grannar ses som allvarligt om det fortgår efter tillsägelse.

Håll ordning på gården

Se till att parkera din cykel så att den inte står i vägen för passerande. För allas trevnad skall gården hållas väl avstädad efter användning. Plocka upp skräp och dylikt efter att ni tillbringat tid på gården. Låt oss gemensamt hjälpas åt att få en gård som alla kan uppskatta och njuta av.

Balkonger

Vädringsbalkongerna i trapphusen får av säkerhetsskäl ej beträdas.

Utöver dessa har en del lägenheter boendebalkonger. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkonger. Vi ber er att undvika rökning på balkonger. Infravärmare är tillåtna. De skall placeras på säkert avstånd från brännbart material. De kräver dessutom jordade uttag med jordfelsbrytare. Du får inte måla balkongen annat än att bättra betongen/bruket i sin färg. Detta berör fastighetens fasad och skall godkännas av styrelsen.

Rökning

Föreningen har tagit ett gemensamt beslut att rökning inte tillåten i på innergården, hissar, trapphus, tvättstuga eller i källare. Vi ber er att undvika att röka på balkonger eller vid era fönster då cigarettröken sugs in i andra lägenheter och är svår att vädra ut för din granne. Cigarettröken påverkar dem som har allergier eller har svårt med andningen. Vi har grannar som har svårt med detta och därför ber vi er visa omtanke för dina grannar när det kommer till rökning. Våra hissar fungerar fint och det går ju bra att gå utomhus på gatan och röka.

  Rastning av hundar

  Rastning av husdjur får inte ske på gården.

  Källaren

  Varje boende har ett källarförråd till sitt förfogande. I gångarna i källaren ska det vara tomt av brandsäkerhetskäl. Placera därför inte saker i gångarna. Det innebär en extra kostnad för föreningen att hyra sopfirman att röja bort grejer från gångarna. Använd det grovsoprum som finns i trapphuset istället. Och transportera bort stora saker till återvinningsstationen i Årsta exempelvis. Hjälp gärna till att ta ner skräp från källaren som ligger löst och släng.

  Portarna

  Portarna mot gata och gård får inte ställas upp generellt. Källardörrar och gårdsdörrar skall hållas stängda och låsta för att bl a förhindra inbrott eller olaga intrång. Vårt skalskydd är viktigt och är ett skydd mot oinbjudna personer. Hjälp till att hålla dem ute. Ställ inte upp dörren mot gatan om du väntar en gäst. Be dem ringa din mobil istället. Släpp inte in okända samtidigt som du går in. Fråga vem de ska hälsa på. Har de inget svar på det, släpp inte in.

  Eldningsförbud i kakelugnar och eldstäder

  Rökgångarna i skorstenarna i vår fastighet är inte täta. Därför råder eldningsförbud. Det medför brandrisk om någon boende försöker elda med ved i kakelugnar och eldstäder. Det är okej att tända stearinljus, men inget annat.

  Hissarna får ska användas till persontransport

  Vår nya hissar är känsliga och de är avsedda för persontransport. Du måste meddela bud och hantverkare att vara mycket rädda ifall de ska använda hisse för din räkning. Du som boende har ett ansvar om du är orsakt till att hissen tar skada pga av oaktsamhet. Skydda hissens väggar genom att placera filtar runt det du flyttar, men helst vill vi att stora saker ska bäras i trappan för att undvika skada.