Information till mäklare

Nedan finns information om föreningen som riktar sig till dig som är mäklare, som ska sälja din bostadsrätt eller som är intresserad av att köpa en lägenhet i vår fastighet.

Mäklare ska ha ingått avtal med bostadsrättsinnehavaren innan kontakt med förening eller ekonomisk förvaltare sker. Om kompletterande information önskas ber vi mäklare eller köpare att föra dialog med säljaren i första hand.

Fastighetsinformation

 • Föreningsadress är: Brf Obelisken 3, Blekingegatan 38, 116 62 Stockholm. Om du som mäklare, säljare eller spekulant mailar obelisken3@gmail.com så går det till samtliga i styrelsen och du får snabbast möjliga svar på din fråga.

 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Obelisken 3 har dessutom 6 kommersiella lokaler uthyrda. Detta ger föreningen god ekonomi i form av hyresintäkter.

 • Årsredovisning, Ekonomisk plan samt Teknisk besiktning finns tillgängliga för nedladdning på hemsidan under fliken "Om föreningen".
 • Föreningen har 41 lägenheter och 8 lokaler.​ 6 av lägenheterna är hyresrätter. Vinden omvandlas nu till bostäder och beräknas bli klart under hösten 2022.
 • Föreningen äger marken inom fastigheten. Tomtarealen är 1096 kvm.
 • Lägenheterna är anslutna till stadsgasnätet.
 • Det råder eldningsförbud i de kakelugnar och öppna spisar som finns.
 • Bredband och kabel-TV tillhandahålls av Comhem med deras tillgång till utbud. För hastigheter se information på Comhems hemsida. Huset är förberett för att kunna dra fiber. Kabelkanaler för detta drogs 2017.
 • Avgiften har varit oförändrad sedan 2021. Ingen höjning av avgiften planeras. Ingen sänkning av avgiften planeras. I avgiften ingår värme och vatten. I avgiften ingår inte el, gas, kabel-TV eller bredband.
 • Lägenheterna har ingen inre reparationsfond.
 • Städning av trapphus sköts av entreprenör.
 • Innergården sköts av en arbetsgrupp som sammankallar till städdag 1 gång per år.
 • Föreningen är försäkrad genom Brandkontoret.
   
 • Hyreslokalerna hyrs i dagsläget ut till: En restaurang, ett konditori, två frisörer och en skönhetssalong. Källaren rymmer förråd och lager för hyresgästerna.
 • Fastigheten har inte något eget garage. Garage finns att tillgå tvärs över gatan via Stockholm Parkering.
 • Tre mindre personhissar finns i respektive trapphus. Två av dem har nu efter 2022 års hissrenovering acces till källarlokal, där förråd och tvättstuga finns. Hiss saknas i gårdshuset. Hissarna byttes ut till tydstypiska kopior 2022.
 • Till varje lägenhet hör ett källarförråd med ca 4-4,5 kvadratmeters storlek.
 • Barnvagns- och cykelförråd finns i källaren samt cykelställ finns på gården.
 • Gemensam tvättstuga i källaren med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. I tvättstugan finns även en dusch och toalett.
 • Det finns soprum men inget grovsoprum.

Historik

 • Byggår 1910-1911, färdigställd 1913.
 • Arkitekt och byggmästare var först H. Molin och byggherre C. Kjellberg, men under byggets gång byttes både byggherre till C.T Liljedahl och byggmästare blev istället A.W. Westin.
 • Bostadsrättsföreningen bildades 1990 men förvärvade fastigheten från dåvarande hyresvärd i juni 2016.

Underhåll och ombyggnad

 • Varken säljare eller mäklare kan ge några löften om att ombyggnader i lägenheten är godkända förrän en ansökan behandlats av styrelsen. Ska en sådan åtgärd ligga med i ett prospekt behöver åtgärden vara godkänd på förhand. För vidare info se artikeln "Ändra och bygga om" under fliken Regler och råd.

 • Fasad och fönstrens ytterbågar renoverades 2014.
 • Elstigare utbytta 2016 till respektive lägenhet.
 • Plåttaket målades 2015.
 • Byggnadernas stammar byttes 2017.
 • Den gemensamma tvättstugan genomgick en lättare renovering 2017.
 • Nya slottsvred och luftningsventiler monterades på radiatorerna 2018. Ny cirkulationspump installerades i undercentral 2018.
 • Nya hissar installerades 2022
 • Nya säkerhetsdörrar installerades 2022
 • Traphuset kommer renoveras i sin helhet 2022.
 • Fastigheten har återstående renoveringsbehov som ska åtgärdas enligt en etablerad plan.
 • Råvinden byggs nu om till vindslägenheter för att sedan säljas med bostadsrätt. De blir klara hösten 2022.
 • De vädringsbalkonger som finns är sedan byggåret, de som finns från trapphuset får ej beträdas i väntan på renovering av plattorna. Det finns i dagsläget inga planer på att bygga lägenhetsbalkonger
 • Just nu pågår en stor ombyggnad där vinden omvandlas till lägenheter. I samband med detta byts plåttaket, vi har fått nya hissar, nya säkerhetsdörrar är nyligen installerade och därefter renoveras trapphusen och alla dörrar målas i tidstypisk stil. .

Uppvärmning och ventilation

 • Huset är uppvärmt av fjärrvärme, med vattenburna radiatorer och termostatventiler samt nya tidstypiska sk slottsvred i mässing.
 • Värmeundercentral från 1998/99.
 • Ventilationen bygger på självdrag (se under rubriken ”Regler och råd”).
 • Kolfilterfläktar ska användas. Fläktar får inte kopplas till de ventilationsshakt som finns.
 • Energideklaration: Huset använder 158 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m² . Energideklaration utförd 2009-03-11
 • Radonmätning är ej utförd.
 • Ventilationskontrollen, OVK, är godkänd.

Att bli medlem

 • Styrelsen sammanträder i regel varannan vecka på måndagar 18.30 med undantag för juli.
 • Ansökan om medlemsskap behandlas av vår ekonomiska förvaltare Fastum AB. Adress är: Fastum AB (BRF Obelisken 3), Råsundavägen 18, Box 3118, 169 03 SOLNA. Inför behandling av medlemsansökan görs en kreditprövning.
 • Överlåtelseavgift debiteras förvärvaren med 2,5% av aktuellt prisbasbelopp
 • Pantsättningsavgift debiteras pantsättaren med 1% av aktuellt prisbasbelopp
 • Juridisk person accepteras inte som medlem.
 • Delat ägande är okej. Lägst andel vid ägande är 10%.