Köksfläktar och liknande

Förbjudet montera fläktar till husets ventiler och rökgångar

Det är förbjudet att montera köksfläktar, badrumsfläktar eller andra luftflödespåverkande anordningar till husets ventilationshakt