Skötselråd avlopp

Ett ökat användande av matprodukter som ost, kött samt fett och olja vid matlagning orsakar på lång sikt en ökad påbyggnad av beläggningar i avloppstammarna. Vi ber alla boende att följa dessa skötselråd

  • Fett, frityrolja och liknande får inte hällas ned i avloppen. Lättast häller man detta i tomma mjölkkartonger eller plastskålar och slänger detta i kärlen för hushållsavfall.
  • All form av propplösare, kaustiksoda eller dylikt, är förbjudna att användas. Börjar det bli dålig avrinning i kök eller badrum ska vattenlåsen i första hand rengöras av dig själv som bostadsrättshavare alternativt att du kontaktar fastighetsskötaren. (Kostnaden betalar du själv!) Hjälper inte detta ska du kontakta fastighetsskötaren som kontaktar spolfirma för att åtgärda problemet.
  • Du som har diskmaskin bör lämpligen diska med 65 grader eller mer var 3:e disk.
  • Vid renovering i din lägenhet får inte färg, lösningsmedel, spackel eller betongrester spolas ner i avloppen.
  • Ni som har snålspolningsfunktion i dagsläget bör alltid använda sig av helspolningsknappen. Våra avloppsstammar mår inte bra av för snålt spolande toaletter. Hela cisternen ska tömmas på vatten.
  • Golvbrunnar i/under badkar eller duschen ska rengöras regelbundet var 3:e månad av dig själv som bostadsrättshavare.
  • Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, kondomer etc. Allt sådant ska slängas som hushållsavfall.
  • Endast toalettpapper är tillåtet att spola ner i toalettstolen. Hushållspapper bryts inte ned lika snabbt utan blir ofta liggande i stickledningar och i samlingsledningen och kan orsaka stopp i lägenhetens och/eller fastighetens avloppssystem med kostbara åtgärder som följd.